Həsənov Kamran

Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin Baş müəllimi, siyasi elmlər namizədi