Elşad Məmmədov

İqtisad üzrə elmlər doktoru, Professor